Privacy Beleid BOOM Trikes Nederland

Bij BOOM Trikes Nederland beschouwen wij uw vertrouwen en loyaliteit als ons belangrijkste bezit. De bescherming en het juiste gebruik van de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt, is een verantwoordelijkheid die wij serieus nemen. Door het gebruiken van deze website en door je persoonlijke door te geven, ga je akkoord met de voorwaarden in de Privacyverklaring.

BOOM Trikes Nederland dealers werken onafhankelijk van BOOM Trikes Nederland. Deze verklaring is dan ook niet van toepassing op hen. Neem contact op met de dealer of bezoek de dealerwebsite voor meer info over hun privacybeleid.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Alle tekstuele, grafische en andere inhoud op deze World Wide Web site (“Website”) is, tenzij anderszins aangegeven, de eigendom van Trike Centrum TCV. Copyright 2004-2016 . Alle rechten voorbehouden.

U mag de inhoud op deze Website bekijken, kopiëren, printen en gebruiken voor persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat: (1) de inhoud op deze Website alleen wordt gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden; (2) geen enkele tekst, grafische voorstellingen of andere inhoud op deze Website op enige wijze wordt gewijzigd; en (3) geen enkele grafische voorstellingen op deze Website wordt gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd afzonderlijk van de bijbehorende tekst. Niets van deze inhoud zal worden opgevat als het toekennen door implicatie, uitsluiting of anderzijds van een vergunning of een recht tot het gebruik van een octrooi, copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendom van Trike Centrum TCV of enige andere derde partij, tenzij uitzonderlijk hier uitgedrukt.

Ondanks het feit dat BOOM Trikes Nederland grote zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site, staat BOOM Trikes Nederland niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

DEZE WEBSITE KAN KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN BOOM TRIKE NEDERLAND DEALERS BEVATTEN OF GEOPEND WORDEN VIA DEZE WEBSITES. BOOM TRIKE NEDERLAND DEALERS ZIJN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN EN ZIJN GEEN AGENTEN VAN BOOM TRIKES NEDERLAND. BOOM TIKES NEDERLAND DRAAGT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD, BESCHIKBAARHEID, WERKING OF PRESTATIES VAN DE WEBSITES VAN BOOM TRIKES NEDERLAND DEALERS, OF ENIGE ANDERE WEBSITES, DIE ZIJN GEKOPPELD AAN DEZE WEBSITE OF VIA WELKE DEZE WEBSITE KAN WORDEN GEOPEND.

We gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) technologie om uw gegevens te beschermen als ze naar ons verstuurd worden.  Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot geautoriseerde BOOM Trikes Nederland medewerkers die toegang nodig hebben om hun werk te kunnen doen, en tot geautoriseerde derde partijen die contractueel verplicht zijn om uw gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen. Let op: desondanks kan bij geen enkele gegevenstransactie of opslag 100% veiligheid gegarandeerd worden. Als gevolg hiervan kunnen wij, ondanks ons streven naar bescherming van de gegevens die wij beheren, geen garantie afgeven voor de veiligheid van persoonlijke gegevens die we van u ontvangen.

Er worden redelijke inspanningen gedaan om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie en aanverwante materialen die BOOM Trikes Nederland op deze Website levert te garanderen, maar BOOM Trikes Nederland is niet verantwoordelijk voor drukfouten, gedateerde informatie, onnauwkeurigheden in technische beschrijvingen of prijzen, of typografische of andere fouten die voorkomen op deze Website, de Websites van enige andere BOOM Trikes Nederland dealer of enig andere Website. Informatie en aanverwante materialen zijn zonder kennisgeving onderhevig aan verandering. Deze Website en alle informatie en aanverwante materialen hierop worden als zodanig verschaft. BOOM Trikes Nederland biedt geen enkele protest- of garantiegrond aangaande de volledigheid, nauwkeurigheid, courantheid of correctheid, of de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van deze Website of de informatie of het materiaal hierop. Door het gebruik van deze Website neemt u het risico dat de informatie en het materiaal op deze Website onvolledig, onnauwkeurig of gedateerd zijn, of niet beantwoorden aan uw behoeften en vereisten.

BOOM Trikes Nederland aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

SPECIFICATIES VAN VOERTUIGEN EN ACCESSOIRES KUNNEN VARIËREN VAN LAND TOT LAND, AFHANKELIJK VAN PLAATSELIJKE WETTEN, EN SOMMIGE MODELLEN EN ACCESSOIRES ZIJN NIET VERKRIJGBAAR IN BEPAALDE LANDEN. WE WIJZEN EROP DAT VEEL LANDEN DE INVOER, DE REGISTRATIE EN/OF HET GEBRUIK VAN VOERTUIGEN EN ACCESSOIRES DIE NIET VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN HET LAND ZIJN GEBOUWD VERBIEDEN. VRAAG JE PLAATSELIJKE ERKENDE BOOM TRIKES DEALER MEER INFORMATIE OVER DE TOEPASSING VAN ONDERDELEN, ACCESSOIRES OF MODELLEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN VERMELD OF AFGEBEELD.

Voor vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring en haar toepassing, gebruikt u het contactformulier of stuurt een email naar het onderstaande emailadres. Wij reageren vervolgens binnen een redelijke termijn.

E-mail: info@trike-centrum.nl